Zrušení přijímacích zk. u maturitních oborů

V souladu s opatřením obecné povahy MŠMT ČR č.j. MŠMT - 43073/2020 - 3 oznamuji, že v rámci přijímacího řízení na školní rok 2021/2022 ruším školní přijímací zkoušky z předmětů český jazyk a literatura a matematika u čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou  23-45-L/02 Letecký mechanik, 18-20-M/01 Informační technologie se zaměřením na letecká technika a 23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením letecká technika.

Uchazeči o studium budou přijímání pouze na základě výsledků ze základní školy. Pro hodnocení prospěchu ze základní školy zohledňujeme ukončenou klasifikaci za první pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy.

 

Mgr. Miroslav Maršoun,
Ředitel školy

×